Untuk sebarang pertanyaan dan masalah, sila hubungi Unit Pengurusuan Pembangunan Pengajar Baru (PPK)
Hotline: 03-55438225 / 8226 / 8295
Emel: pengambilan@ciast.gov.my
Masa: 8:00 pagi - 5:00 petang